O Projektu

O Projektu

Projekat “Baljvine – razvoj mikro turističke destinacije” koji je počeo 2013. godine provodi Savez turističkih vodiča Republike Srpske uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Prvi dio projekta tokom kojeg su identifikovane prirodne i kulturno istorijske posebnosti ovog sela koje se nalazi kraj puta Banja Luka – Jajce uspješno je završen u junu 2014. godine kada su i predstavljeni prvi poludnevni i cjelodnevni programi za posjetioce ovog sela.

U nastavku projekta ćemo koristiti drugačiji pristup i koncentrisati ćemo se na uspostavljanje saradnje srednjoškolskih učenika iz opština koje okružuju selo Baljvine tj. planinu Vlašić i to: Banja Luka, Mrkonjić Grad, Jajce i Travnik.

Osnovni cilj nastavka projekta je povezivanje srednjoškolskih učenika u cilju provođenja aktivnosti usmjerenih na sticanje znanja i vještina potrebnih za što potpuniju turističku valorizaciju i promociju područja oko planine Vlašić.

Istorija i arheologija kao resurs

Istorija i arheologija se posmatraju kao naučne discipline rezervisane za uzak krug ljudi koji se bave određenim pitanjima iz ovih oblasti u cilju upotpunjavanja praznina u do sada akumuliranom znanju i njihove prezentacije u udžbenicima, specijalizovanim časopisima i stručnim knjigama.

Cilj Saveza turističkih vodiča Republike Srpske je da pokrene niz aktivnosti kako bi zainteresovanim učenicima 3. razreda srednjih škola prezentovao mogućnosti višestruke valorizacije istorijskih i arheoloških podataka i nalaza, ali prvenstveno u svrhu razvoja turizma.

Kako bismo to postigli projekat će obuhvatiti nekoliko faza:

Faza I

a) Priprema internet stranice namijenjene isključivo učesnicima ovog projekta. Na stranici će se redovno prezentovati tekuće aktivnosti, potrebne smjernice i uputstva kao i relevantan materijal neophodan za učešće u projektu. Naša želja je da ova stranica preraste u jedan virtuelni muzej područja na kojem radimo.

b) Objavljivanje konkursa (tokom Novembra 2014.) za najbolji rad o temi: “Stanovništvo područja oko planine Vlašić prije 2000 godina i veze među njima”. Kriteriji i uslovi učešća će biti objavljeni na internet stranici kao i na oglasnim tablama škola čiji učenici budu učestvovali u konkursu. Priprema radova će se odvijati u periodu od 5 mjeseci tokom kojih će učesnicima biti na raspolaganja tehnička i konsultativna podrška od strane Saveza turističkih vodiča RS. Po 5 najboljih radova iz svake škole će biti odabrano krajem maja 2015. godine a njihovi autori pozvani da učestvuju u višednevnom kampu u selu Baljvine tokom kojeg će prisustvovati seriji tematskih predavanja o arheologiji, konzervaciji, turizmu i drugim temama.

Faza II

a) Priprema “turističkih” posjeta učesnika u konkursu svakoj od nabrojane 4 opštine pri čemu će u svakoj od opština turistički vodiči biti učenici iz te opštine.

b) Organizacija turističkih posjeta svakoj od četiri opštine.

Faza III

a) čišćenje prilaza praistorijskim gradinama u Baljvinama

b) Odabir najboljih radova

c) Održavanje višednevnog kampa u Baljvinama

Očekivani rezultat projekta

Nadamo se da će saradnja koju ovaj Projekat nudi učenicima različitog etničkog porijekla i, vjerovatno, različitih iskustava a koji žive na istom geografskom prostoru omogućiti sticanje novih znanja i vještina u istraživanju prostora na kojem žive, u prezentaciji tih znanja,  usvajanju drugačijeg pogleda na istoriju i savremeno doba kao i potpuno novi pogled na njihovo mjesto u društvu.

Arheološki resursi (lokaliteti, materijalni ostaci, zabilježene informacije i podaci i rezultati istraživanja) posjeduju značajnu vrijednost kao dio našeg zajedničkog naslijeđa i mogu pomoći boljem razumijevanju i poštivanju istorije i njenom korištenju u razvoju budućih obrazovnih, istraživačkih i turističkih programa.

Jedna od osnovnih aktivnosti Saveza turističkih vodiča je i kreiranje novih i stalno obogaćivanje postojećih turističkih programa te očekujemo da će ovaj Projekat zainteresovati i neke od učesnika za intenzivniji rad u oblasti turističke valorizacije arheologije i istorije. Ove dvije discipline nam mogu dati neophodne informacije za dizajniranje novih programa, sadržaja i priča koje će svojom jedinstvenošću zainteresovati i buduće turiste.

Arheologija i historija nisu samo suvoparne naučne grane već i jedan od naših najvrijednijih resursa koji, ako ih pravilno iskoristimo mogu imati samo pozitivne efekte.