O nama

O nama

Savez turističkih vodiča Republike Srpske (STVRS) je prva organizacija koja okuplja
i predstavlja turističke vodiče u Republici Srpskoj. Mi smo samostalno i neprofitno
strukovno udruženje osnovano u Banjaluci 2013. godine sa ciljem okupljanja licenciranih
turističkih vodiča.
Najvažniji ciljevi Saveza su:

• briga o profesiji,

• zaštita prava vodiča i struke,

• zaštita zakonitosti obavljanja posla turističkog vođenja,

• podizanje kvaliteta pruženih usluga kroz programe dodatnog obrazovanja, kao i

• stvaranje uslova za što kvalitetnije predstavljanje destinacija i kulturne baštine Republike Srpske u cjelini.

Savez se brine da saradnja sa lokalnom samoupravom i državnom upravom bude što
kvalitetnija i efikasnija. Savez sarađuje sa domaćim i stranim partnerima: turističkim
agencijama, turističkim organizacijama, ministarstvima, institucijama, te drugim
udruženjima i individualcima.

Na raspolaganju su vam naši profesionalni vodiči koji ture vode na više jezika i to:
engleskom,
italijanskom,
francuskom,
njemačkom,
španskom i
ruskom jeziku.