Konkurs

Konkurs

Savez turističkih vodiča Republike Srpske, u okviru provođenja projekta “Baljvine, turistička mikrodestinacija”, objavljuje konkurs za najbolji istorijsko istraživački rad o temi “Stanovništvo u okolini podučja planine Vašić i komunikacije među njima prije 2000 godina”. Cilj konkursa je motivisanje učenika 2. i 3. razreda srednjih škola u četiri opštine da sami identifikuju kulturno istorijske potencijale područja na kojem žive a koji se mogu koristiti za što potpuniju turističku valorizaciju i promociju područja oko planine Vlašić.

KONKURS ZA NAJBOLJI ESEJ

Pozivaju se zainteresovani učenici 2. i 3. razreda škola da svojim učešćem daju doprinos daljem razvoju i promociji turističke ponude svoje matične opštine kao i šireg područja na kojem žive.

Konkurs počinje danom objavljivanja 1. januara 2015. godine, a završava se 30. maja 2015. godine. Stručni žiri sastavljen od relevantnih stručnjaka će odabrati po 5 najboljih radova iz svake škole a njihovi autori biti pozvani da učestvuju u radu trodnevnog edukativno-zabavnog kampa koji će u julu 2015. godine biti organizovana u selu Baljvine, na putu između Banja Luke i Jajca kao i da budu domaćini turističke posjete kolega učesnika u konkursu njihovim opštinama.

OPIS KONKURSA

 NAZIV KONKURSA: KONKURS ZA UČENIKE – „STANOVNIŠTVO U OKOLINI PODRUČJA PLANINE VLAŠIĆ I KOMUNIKACIJA MEĐU NJIMA PRIJE 2000 GODINA“

 TEMA PROJEKTA: «IDENTIFIKACIJA ISTORIJSKIH I ARHEOLOŠKIH PODATAKA KOJI MOGU BITI KORIŠTENI U TURISTIČKOJ VALORIZACIJI PODRUČJA«

CILJEVI KONKURSA:

 

 1. Omogućiti učenicima sticanje novih znanja i vještina u istraživanju prostora na kojem žive, u prezentaciji tih znanja, usvajanju drugačijeg pogleda na istoriju, arheologiju i savremeno doba kao i korištenju tog znanja u razvoju budućih obrazovnih, istraživačkih i turističkih programa.
 2. Prikupljanje neophodnih informacija za dizajniranje novih programa, sadržaja i priča koje će svojom jedinstvenošću zainteresovati i buduće turiste

 ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA: Rok za prijavu učešća u konkursu je 31. decembar 2014. godine. Prijave se vrše slanjem podataka o učesniku na e-mail: info@toursguiders.org ili preko nastavnika saradnika u projektu.

 DUŽINA I STRUKTURA ESEJA:

 Esej ne smije biti kraći od 2.000 niti duži od 2.500 riječi. Eseji koji budu kraći ili druži od 2.000 ili 2.500 riječi neće biti razmatrani. Bibliografija kao i fotografije, mape, dijagrami, tabele koje budu sastavni dio eseja su odvojeni dio i riječi korištene u njima se ne ubrajaju u zadatu dužinu iako će se kvalitet dodatnih sadžaja u formi tabela, mapa i sl. Uzeti u obzir pri ocjeni kvaliteta eseja.

 

ELEMENTI OCJENJIVANJA ESEJA:

 

 1. Korištenje raznovrsnih izvora.
 2. Struktura eseja sa jasno naglašenim najbitnijim (po ocjeni autora) elementima.
 3. Koncizan i razumljiv način prezentacije informacija i zaključaka.
 4. Pravilno navođenje korištenih izvora.
 5. Korištenje dodatnih elemenata ilustracije pojedinih djelova eseja (mape, grafike, tabele, fotografije i sl.)

 

FORMAT ESEJA:

 

 1. Sve stranice moraju biti označene brojem.
 2. Ime autora mora biti navedeno na vrhu ili dnu svake stranice.
 • Na kraju eseja mora biti naveden spisak korištenih izvora kao i ukupan broj riječi.
 1. Prored između redova moraa biti 1.5 ili dupli ukoliko se koristi računar ili svaki drugi red ukoliko je u pitanju rukopis. Nečitljiv rukopis neće biti razmatran.

 

PLAGIJARIZAM:

 

Svi dostavljeni radovi moraju biti rezultat istraživanja i razmišljanja samih autora, izraženi njihovim vlastitim riječima. Korištenje tuđih fraza, rečenica ili zaključaka bez navođenja autora se smatra krađom ideja i napora drugih autora. S obzirom na iskustvo i formalno obrazovanje članova žirija ovakvi slučajevi će biti brzo idenitifikovani.

 

DODATNE INFORMACIJE:

Učesnici u konkursu će nakon isteka roka za prijavu (31. decembar 2014. godine) dobiti pristup dijelu internet stranice projekta na kojem će dobiti i instrukcije za pisanje svojih eseja uključujući: opis različitih vrsta izvora (primarni, sekundarni), kako ih koristiti kao i prijedlog određenih izvora informacija i materijala koji su nam na raspolaganju u Bosni i Hercegovini i/ili na internetu. Savez turističkih vodiča Republike Srpske će se potruditi da na Internet stranicu postavi i djelove nekih relevantnih materijala koji mogu biti korisni u istraživanju zadate teme a kojima će pristup imati isključivo učesnici u konkursu.

 

VIŠE INFORMACIJA:

 

Više informacija možete dobiti od Saveza turističkih vodiča Republike Srpske na: info@tourguidesrs.org.