KONKURS ZA NAJBOLJI ESEJ

Savez turističkih vodiča RS, u okviru provođenja projekta “ Ako se ne dijeli, nije kulturno naslijeđe” (“If not shared, it is not heritage”)”, objavljuje konkurs za najbolji straživački rad o temi “Naše kulturno naslijeđe” s fokusom na jednu od ponuđenih tema. Cilj konkursa je motivisanje učenika srednjih škola u šest opština da nauče i prepoznaju simboliku zajedničkih korijena kulturnog naslijeđa različitih etničkih, religijskih i drugih zajednica koje žive na području Bosne i Hercegovine koje se mogu koristiti u budućoj promociji turističkih proizvoda BiH.

KONKURS ZA NAJBOLJI ESEJ

Pozivaju se zainteresovani učenici da svojim učešćem daju doprinos boljem razumijevanju zajedničkog kulturnog naslijeđa te razvoju i promociji turističke ponude svoje matične opštine kao i šireg područja na kojem žive.

Konkurs počinje danom objavljivanja 31.10.2016., a završava se 31.5.2017. godine. Učenici koji se prijave za učešće u ovom konkursu će biti pozvani da učestvuju u edukativnom-zabavnom kampu koji će se održati u Jajcu 29.6.-2.7.2017.godine, a tokom koje će svoje radove predstaviti u obliku prezentacije. Stručni žiri sastavljen od relevantnih stručnjaka će radove ocijeniti u toku trajanja kampa koji će se održati u okviru projekta kada će učesnicima predstaviti i do sada poznate činjenice o odabranim temama.

OPIS KONKURSA

NAZIV KONKURSA: KONKURS ZA UČENIKE – Ako se ne dijeli, nije kulturno naslijeđe”

TEME RADOVA: Narodno kolo, hljeb ispod sača, opanak, proizvodnja rakije, svadbeni običaji, sijelo/prelo, svadbeni miraz, heklanje, kumstvo, “crvena traka protiv uroka”, upotreba raznih trava i bajanje, stari običaji oko polaska djeteta u školu, vojsku, pokrivala za glavu kod muških i žena, nošnja djevojačka i ženska, tema po slobodnom izboru.

CILJEVI KONKURSA:

  1. Omogućiti učenicima sticanje novih znanja i vještina u istraživanju prostora i običaja na kojem žive, u prezentaciji tih znanja, usvajanju drugačijeg pogleda na istoriju, kulturno naslijeđe i savremeno doba kao i korištenju tog znanja u razvoju budućih obrazovnih, istraživačkih i turističkih programa.
  2. Prikupljanje neophodnih informacija za dizajniranje novih programa, sadržaja i priča koje će svojom jedinstvenošću zainteresovati i buduće turiste

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA: Rok za prijavu učešća u konkursu je 30.12.2016. godine. Prijave se vrše slanjem podataka o učesniku na e-mail: info@toursguiders.org ili preko nastavnika saradnika u projektu.

DUŽINA I STRUKTURA RADA:

Rad ne smije biti kraći od 2.500 niti duži od 3.500 riječi. Eseji koji budu kraći ili duži od 2.500 ili 3.500 riječi neće biti razmatrani. Bibliografija kao i fotografije, mape, dijagrami, tabele koje budu sastavni dio eseja su odvojeni dio i riječi korištene u njima se ne ubrajaju u zadatu dužinu iako će se kvalitet dodatnih sadžaja u formi tabela, mapa i sl. uzeti u obzir pri ocjeni kvaliteta eseja.

ELEMENTI OCJENJIVANJA RADOVA:

1. Korištenje raznovrsnih izvora.
2. Struktura rada sa jasno naglašenim najbitnijim (po ocjeni autora) elementima.
3. Koncizan i razumljiv način prezentacije informacija i zaključaka.
4. Pravilno navođenje korištenih izvora.
5. Korištenje dodatnih elemenata ilustracije pojedinih djelova eseja (mape, grafike, tabele, fotografije i sl.)
6. Identifikacija novih, do sada nepoznatih činjenica o kulturnom naslijeđu koje se opisuje.

FORMAT RADA:

i) Sve stranice moraju biti označene brojem.
ii) Ime autora mora biti navedeno na vrhu ili dnu svake stranice.
iii) Na kraju eseja mora biti naveden spisak korištenih izvora kao i ukupan broj riječi.
iv) Prored između redova mora biti 1.5 ili dupli ukoliko se koristi računar ili svaki drugi red ukoliko je u pitanju rukopis. Nečitljiv rukopis neće biti razmatran.

PLAGIJARIZAM:

Svi dostavljeni radovi moraju biti rezultat istraživanja i razmišljanja samih autora, izraženi njihovim vlastitim riječima. Korištenje tuđih fraza, rečenica ili zaključaka bez navođenja autora se smatra krađom ideja i napora drugih autora. S obzirom na iskustvo i formalno obrazovanje članova žirija ovakvi slučajevi će biti brzo idenitifikovani.

DODATNE INFORMACIJE:

Učesnici u konkursu će nakon isteka roka za prijavu (30.12.2016.) dobiti pristup dijelu internet stranice projekta na kojem će dobiti i instrukcije za pisanje svojih eseja uključujući: opis različitih vrsta izvora (primarni, sekundarni), kako ih koristiti kao i prijedlog određenih izvora informacija i materijala koji su nam na raspolaganju u Bosni i Hercegovini i/ili na internetu. Savez turističkih vodiča Republike Srpske će se potruditi da na Internet stranicu postavi i djelove nekih relevantnih materijala koji mogu biti korisni u istraživanju zadate teme a kojima će pristup imati isključivo učesnici u konkursu.

VIŠE INFORMACIJA:

Više informacija možete dobiti od Saveza turističkih vodiča RS na: info@tourguidesrs.org.

“Ovaj projekat je omogućila velikodušna podrška američkog naroda putem Američke ambasade u Sarajevu i svi stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u projektu ne odražavaju nužno stav Američke ambasade ili Vlade SAD, već isključivo autora.“