Blog Archives

KONKURS ZA NAJBOLJI ESEJ

Savez turističkih vodiča RS, u okviru provođenja projekta “ Ako se ne dijeli, nije kulturno naslijeđe” (“If not shared, it is not heritage”)”, objavljuje konkurs za najbolji straživački rad o temi “Naše kulturno naslijeđe” s fokusom na jednu od ponuđenih


Arheologija i historija u funkciji razvoja turizma

Savez turističkih vodiča Republike Srpske uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH organizuje četvorodnevni edukativni kamp u selu Baljvine od 25. do 28. juna ove godine u okviru projekta pod nazivom “Baljvine – razvoj mikroturističke destinacije”. Učesnici kampa će


Selo u BiH u kojem vijekovima nije bilo rata

Ovo je priča o bosanskohercegovačkom selu Baljvine. Baljvine su mjesto u kojem sam rođen, baš na današnji dan. Zavadi pa vladaj. Rečenica je to koju kao golobradi dječak nikako nisam mogao shvatiti. Tad mi je bilo najvažnije da šutam loptu